ROK 2019

Backa Emil
Backa Jozef
Ďuranová Mária
Horáková Margita
Jedinák Anton
Jedináková Agata
Masaryková Alžbeta
Michalcová Vlasta
Murgaš Ladislav
Ozaňáková Irena
Podmanický Ladislav
Šlapka Ernest

 

ROK 2018

Backová Emília
Hanušová Zdenka
Jedinák František
Kašuba Milan
Koňušíková Anna
Kubala Milan
Nečedová Oľga
Macko Milan
Marguš Ľubor
Martašek Jozef
Masaryková Vlasta
Murgašová Jozefa
Oškrobaná Mária
Pitlová Štefánia
Podolák Jozef
Podoláková Jozefína
Podoláková Mária
Poništ Jozef
Valková Vlasta

 

ROK 2017

Čimborová Emília
Cvenčeková Anna
Horák Jaroslav
Janíčková Vlasta
Jedinák Ján
Jurinová Vincencia
Kocifajová Mária
Kuljovská Božena
Macková Mária
Martikánová Emília
Michalec Štefan
Minarčíková Margita
Mitková Vlasta
Murgašová Emília
Nečeda Jaroslav
Nevedel Jaroslav
Nevedel Jozef
Oškrobaná Ľudmila
Potočárová Emília
Potočárová Mária
Pupiková Anna
Valek Jozef

 

ROK 2016

Backová Emília
Boris Emil
Hlavatý Ján
Kuric Jozef
Minarčík Milan
Mitka Ladislav

 

ROK 2015

Backa Milan
Hlavatá Emília
Hrbáčiková Terézia
Jantošová Anna
Jedinák Pavol
Jedináková Helena
Jendrišáková Anna
Kadaš Pavol
Kadašová Viera
Košťalová Pavlína
Kuric František
Labák Michal
Margušová Emília
Minarčíková Eva
Murgašová Otília, Ing.
Oškrobaný Jozef
Podoláková Irma
Poliačková Anna
Pupík Jozef
Stasinková Mária
Šarláková Emília, Mgr.
Šľapková Mária

 

ROK 2014
Jedináková Irena
Kocifajová Mária
Kubicová Irena
Kuljovský Jozef
Kuricová Emília
Masaryk Anton
Mitka František
Nevedelová Mária
Nevedelová Vlasta
Pagáčová Pavlína
Potočár Jozef
Potočárová Anna
Potočárová Magdaléna

 

ROK 2013

Backová Mária
Backová Verona
Fuňáková Mária
Harvanová Štefánia
Huláková Anna
Jantošová Gertrúda
Jedináková Agnesa
Košťalová Pavlína
Masariková Matilda
Masaryková Anna
Masaryková Emília
Minarčík František
Mitková Oľga
Murgaš Ľubomír Ing.
Nevedel Jozef
Piteková Štefánia
Poliaček Milan
Potočár Pavol
Šarláková Anna
Šarláková Mária
Šimašková Františka
Škoríková Rozália

 

ROK 2012

Budoš Michal
Podolák Ján
Šurabová Sidónia
Budošová Anna
Šlapková Jozefína

 

ROK 2011
Borisová Anna
Jantoš Jozef
Kocifajová Irena
Kocifajová Margita
Masariková Pavlína
Nečeda František
Potočárová Anna
Válková Pavlína
Masaryk Ján
Minkošová Margita
Mitka Anton
Červeníková Margita
Hlavatá Mária