ROK 2019

Baričiak Pavol
Bulejová Zuzana
Cerovská Lenka, Mgr.
Dráb Rudolf
Drábová Zuzana
Droščáková Katarína
Fitzpatrick Zuzana
Frnka Róbert
Goralková Monika
Halvoník Stanislav
Häuslerová Monika
Horák Zdenko
Horňáková Anna
Hujo Marek
Jakubec Miroslav
Jánošík Milan, Ing.
Kormanec Marcel, Mgr.
Košťal Štefan
Kubík Zdenko
Kukučková Martina
Luczak Michal Stanislaw
Mitka Anton
Murgaš Rastislav
Nečeda Ivan
Pastiriková Anna
Petreková Katarína
Podolák Rudolf
Podoláková Monika
Pochyba Vlastimil
Privara Ľubomír
Privarová Lenka
Šarlák Emil
Targoš Miroslav
Tomčiaková Katarína

 

ROK 2018

Baričiaková Silvia
Bulej Peter
Capeková Martina
Čimbora František
Droščák Ivan
Hanušová Katarína
Häusler Petr
Hermanová Iveta
Hlavatý František
Hlavatý Martin
Jakubec Marian
Jánošík Branislav
Jantošová Beáta
Jarabica Ľuboslav
Jedinák Jaroslav
Krchová Lenka
Kordeková Silvia
Koščalik Milan
Koščaliková Mária
Kubala Peter
Kubicová Jana
Martášková Jana
Matikánová Elena
Masarik Ladislav
Masariková Jana
Mičuta Milan
Nečedová Iveta
Nečedová Margita
Nečedová Zuzana
Noskovič Martin
Podoláková Martina
Rábiková Miroslava
Rovnaník Radek
Šotkovská Zdenka
Šotkovský Marian
Špilák Anton
Špiláková Eva
Šustek Stanislav
Vadinská Iveta
Vargová Jana, JUDr.
Zbončáková Anna

 

ROK 2017

Bence Jozef
Brandisová Jana
Droščák Milan
Herman Jozef
Holienčinová Jana
Jedináková Dana
Jedináková Katarína
Kocifaj Juraj
Kolembusová Jana
Koňušík Dušan
Krellová Monika
Kucharčíková Jana
Kvašňovský Marián
Macangová Katarína
Masarik Eduard
Masaryk Ján
Michalcová Iveta
Mores Jozef
Murgaš Rastislav
Nečedová Stanislava, Ing.
Noskovičová Ľudmila
Ozaňák Dušan
Pastirik Rastislav
Podmanická Katarína
Potočár Peter
Riečičiarová Jana, PaedDr.
Šlapka Anton, JUDr.
Šlapka Miroslav
Vojtuš Ján
Zárodňanský Rudolf

 

ROK 2016

Backa Vladimír
Baričiak Jozef
Baričiaková Anna
Capek Jozef
Čimbora Stanislav
Čimborová Martina
Hanuš Vladimír
Horák Jaroslav
Jánošík Štefan
Jarabicová Martina
Jarabicová Milada
Jedinák Jaroslav
Jedinák Jozef
Králiková Vlasta
Krasňan Ján
Kubica Juraj
Kučerík Marian
Kučeríková Marcela
Kuljovský Miroslav
Kuljovská Stanislava
Kuricová Slávka
Labry Krchová Katarína, Mgr.
Macurová Jana
Martášková Eva
Minarčíková Marcela
Podmanický Martin
Podolák Peter
Pochybová Erika
Potočárová Milada
Stasinková Ivana
Stehelová Katarína
Šadibolová Karin
Šlapka Miroslav
Šlapka Tibor
Šustek Peter
Vadinský Jaroslav

 

ROK 2015
Backa Adolf
Backová Marcela
Backová Marta
Capeková Jana
Dudkovičová Slávka
Harnasová Jana
Hořelka František
Jakubcová Dana
Jánošíková Katarína
Kocifaj Peter
Kocifajová Adriana
Koňušík Peter
Košťalová Milada
Kucharčík Roman
Kucharčíková Marcela
Kukučka Peter
Kuric Jozef
Macáková Andrea
Macko Radoslav
Masariková Mária
Mešťaniková Marcela
Minarčíková Júlia
Murgaš Milan
Murgašová Emília
Nečeda Marián
Ozaňák Miroslav
Podolák Ján
Polák Peter
Privarčák František
Rusnák Milan
Stasinková Jana
Šarlák Milan
Šíblová Iveta
Šusteková Monika
Vadinská Darina
Váleková Miriam
Vančíková Alica

 

ROK 2014
Behanová Vladimíra
Červeník Jaroslav
Droščáková Marcela
Harnas Marián
Hlavatý Vladimír
Hlavatá Jana
Jakubec Adam
Jánošík Jozef
Jedinák Pavol
Jedinák Peter
Jedinák Stanislav
Jendrišáková Martina
Joneková Klára
Kocifajová Miriam
Kolembus Peter
Koza Miroslav
Králová Gabriela
Louvar Jaroslav
Macák Albert
Macura Ján
Marguš František
Margušová Eva
Nečeda Jaroslav
Papik Ľubomír
Podmanický Jozef
Podolák Pavol
Podoláková Alena
Podoláková Iveta
Šarlák Ladislav
Šarláková Dana
Šurábová Irena
Vadinský Tibor
Vojtušová Ľubica
Zbončák Milan

 

ROK 2013
Baričiak Peter
Bátorková Adriána
Behan Miroslav
Blahutová Milada
Boris Michal
Bukovan Marcel
Dudziaková Mária
Fojtík Ján
Gavlasová Miroslava
Harnasová Anna
Jánošík Ján
Jánošíková Jarmila
Jedinák Anton
Jedinák František
Jedinák Pavol
Jedináková Ľubomíra
Jedináková Marcela
Jedináková Mária
Jurinová Mária
Kocifaj Alojz
Kormancová Anna
Košťalová Alena
Košťalová Mária
Král Róbert
Kuljovská Eva
Kuric Ľubomír
Liščáková Lenka
Mikolášová Milada
Murgaš Ladislav
Murgašová Marcela
Nečeda Milan
Nevedelová Erika
Papiková Milada
Petrek Ján
Podmanická Júlia
Podolák Ondrej
Stasinka Peter
Vančík Václav
Zuščák Vladimír

 

ROK 2012
Berthová Mária
Fojtíková Ľubica
Jedináková Anna
Kocifaj Ján
Mravec Marcel
Pytel Peter
Červeníková Lena
Jantošová Mária
Jendrišák Stanislav
Kublová Alena
Privarčáková Jarmila

 

ROK 2011
Hlavatá Milada
Kašuba Ján
PhDr. Mária Kuljovská
Lehocký Peter
Mikoláš Peter
Mitková Mária
Mravcová Marta