TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

baliDekan Msgr. ĽUDOVÍT BALÁŽI
čestný občan Zborova nad Bystricou


 Čestné občianstvo mu bolo udelené
dňa 15.09.2003
za celoživotné dielo.


Narodil sa 05.02.1920 v obci Cabaj – Čápor. Po absolvovaní gymnázia v Nitre v roku 1941 bol prijatý na vysokú školu bohosloveckú v Nitre. V roku 1946 ho vysvätil za kňaza nitriansky sídelný biskup ThDr. Karol Kmeťko. V päťdesiatych rokoch bol stíhaný za náboženskú činnosť a odsúdený za „ zločin združovania proti štátu podľa § 2 ods.3 zákona 231/1948 Zb.“ na 2 roky väzenia (1951 – 1952) v Bratislave a Leopoldove.

Bol kaplánom vo viacerých farnostiach. Na Kysuce prišiel v roku 1957 ako správca farnosti Krásno nad Kysucou, filiálkou, ktorej bola i Obec Zborov nad Bystricou. V roku 1973 bol vymenovaný za dekana. Svätá stolica vo Vatikáne mu v roku 1980 udelila titul Msgr. ako výraz uznania a výsledkov práce v prospech viery a občanov. Na Kysuciach vo farnosti Krásno nad Kysucou pôsobil 33 rokov. Stal sa de facto Kysučanom, porozumel kysuckej náture, pomáhal všetkým ako sa dalo. Stal sa preto obľúbeným a ľudia ho mali veľmi radi. Keď sa opýtate p. Msgr. Balážiho odkiaľ pochádza, odpovie „ Z Kysúc“.

V roku 1969 sa začala výstavba nového moderného kostola v Zborove nad Bystricou. Vďaka nemu sa v Zborove nad Bystricou podaril zázrak, ktorý spočíval v tom, že počas obdobia normalizácie a útokov voči cirkvi sa v obci postavil kostol. Právom sú všetci Zborovania hrdí na chrám Boží, ktorý si nazvali „ Kysucká sixtýnska kaplnka“. Obdobie socializmu bolo v našej vlasti poznačené útokom na kňazov, rehoľníkov a rehoľné sestry. A on jediný kňaz, ktorý prišiel na Kysuce sa opovážil postaviť kostol (nemožné !) pre Zborovanov, ktorí sa dovtedy tlačili v malej kaplnkepri hlavnej ceste.

Je pre nás čestným občanom obce aj keď nemá korene z Kysúc. Srdcom, duchom a myšlienkami je viac Kysučanom /ako si sám priznal/ ako hociktorý Kysučan. Zaslúžil sa o to, že náboženská výzdoba interiéru nášho kostola je umeleckým skvostom. Autorom je národný umelec Vincent Hložník, ktorý vytvoril svoje vrcholné dielo vitráže okien. V Krásne nad Kysucou v období rokov 1974 -1975 urobil generálnu opravu farského kostola sv. Ondreja – výmenu celej strešnej krytiny a úpravu interiérov. Vzhľadom na chatrný stav fary (postavená v roku 1788) postavil na jej mieste v roku 1980 novú modernú faru. Bol iniciátorom zachovania kostola vo vysídlenej obci Riečnica a finančne i autoritou podporil jeho opravu a existenciu prostredníctvom Slovenského zväzu ochrancov prírody v Čadci.


„Náš život sa podobá vetru.
Všetko rýchlo plynie, všetko sa náhli.
Ak nemáte lásku k Bohu, ste chudobní ako žobráci.
Ste ako strom bez kvetov a bez ovocia.“
                                                           (Jean Maria Vianney)

V sobotu 07. marca 2020 sme v Cabaj-Čápore povedali posledné zbohom, odprevadili na poslednej ceste a vzdali úctu vzácnemu a výnimočnému človeku Mons. Ľudovítovi Balážimu, ktorý celý svoj život zasvätil Bohu a venoval ho svojim veriacim.

Počas 33 ročného pôsobenia v našej obci bol prepojený s každou rodinou pri udeľovaní viacerých sviatostí. Stovky z nás prijali z jeho rúk sviatosť krstu, priviedol nás k 1. sv. prijímaniu, bol pri nás keď sme prijali sviatosť birmovania, stovkám dvojíc požehnal pri sviatosti manželstva dával pomazanie chorým a mnohých našich predkov odprevádzal na poslednej ceste.

Bol a zostane veľký človek – kňaz, pretože jeho zásluhou sa podaril v našej obci zázrak, postaviť kostol, ktorý je dominantou nie len našej obce, ale i celého regiónu. Vždy hovorieval, že by nedokázal bez Zborovanov postaviť náš chrám. Pravda je však taká, že Zborovania by nedokázali postaviť tento kostol bez neho.

Drahý náš Mons. Baláži, v sobotu 07. marca 2020 sme Vás odprevadili z pozemského života do Pánovho domu a aj touto cestou Vám chcem v mene svojom, ale i v mene všetkých spoluobčanov a farníkov úprimne „Pán Boh zaplať“!!! Nech sa Vám náš Milosrdný otec na nebesiach odplatí za Váš kňazský život na Kysuciach, nech Vás odmení za Vašu dušpastiersku službu. Vďaka za Vaše pôsobenie v našej obci, v ktorej ste zanechali duchovné i hmotné dielo v podobe kostola Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorý nám slúži v našom duchovnom živote.

Odpočívajte v Kristovom pokoji.                                                           


 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo