TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

70151828 2386481505003378 7915643242132013056 n
Mons. Mgr. Milan Gábriš

Čestné občianstvo mu bolo udelené
dňa 15.09.2019
za záslužnú činnosť a zviditeľňovanie
Obce Zborov nad Bystricou v jeho duchovnej činnosti.

 

Narodil sa 24.05.1952 v Čadci. Otec Jozef Gábriš bol železničiarom a pracoval v Žiline. Matka Jozefína bola v domácnosti a pracovala na poli. Kňaz Milan Gábriš má troch bratov Jozefa, Františka a Ondreja. Na malom hospodárstve pomáhali s prácou všetci. Miništrovať začal až v pätnástom roku života. K miništrovaniu ho pritiahol mladý kaplán v Čadci Vdp. František Horsky. Tu sa počalo a postupne aj dozrievalo jeho povolanie stať sa Kristovým kňazom. Štúdium absolvoval na Teologickej fakulte, univerzity Komenského v kňazskom seminári v Bratislave. Po jej skončení bol 06.06.1976 v Bratislave vysvätený za kňaza. Svoje pastoračné, kňazské pôsobenie začal ako kaplán v Trenčíne. Po roku bol preložený do Považskej Bystrice a po pár mesiacoch do Rajca. Tam pracoval ako kaplán 7 rokov. V roku 1985 bol ustanovený za administrátora do farnosti Višňové kde pôsobil 11 rokov.


1. júla v roku 1996 filiálku Zborov nad Bystricou vtedajší diecézny biskup Ján Chryzostom Korec odčlenil z Farnosti Krásno nad Kysucou a vlastným dekrétom ju zriadil ako samostatnú farnosť, kde sa prvým správcom farnosti stal Milan Gábriš. Deväť rokov strávených v tejto farnosti si vyžiadalo mnoho úsilia rozbehnúť nový právny subjekt, novú, mladú začínajúcu farnosť. Bolo treba vynaložiť veľa úsilia na novej Kristovej roli, aby sa farnosť úspešne rozvíjala a uberala správnym smerom. Jeho práca zanechala v mnohých farníkoch duchovnú stopu, ktorú si farníci pripomínajú dodnes. Po deviatich rokoch pastorácie vo farnosti bol v roku 2005 ustanovený za farára do Lúk pod Makytou. Odtiaľ odchádza po roku a stáva sa výpomocným duchovným a rektorom kostola Panny Márie Fatimskej v Nimnici a v priľahlých kúpeľoch. 11 rokov poskytuje duchovnú podporu a kňazskú službu farníkom i kúpeľným hosťom. Priamo v areáli kúpeľov je kaplnka kde sa pravidelne spovedá a slúži sv. omša.

V roku 2017 odchádza na zaslúžený odpočinok. Teraz prežíva penzijný čas v Bukove pri Čadci v rodnom dome ktorý postavili jeho rodičia. Príležitostne vypomáha v okolitých farnostiach. Z rozhodnutia biskupa žilinskej diecézy Mons. Tomáša Galisa bol Milanovi Gábrišovi za pastoračnú prácu pre katolícku Cirkev v roku 2018 udelený titul Monsignor. /kaplán jeho svätosti/.

Dekrét o udelení čestného občana obce Zborov nad Bystricou si Mons. Milan Gábriš prevezal z rúk starostu obce PaedDr. Juraja Hlavatého.

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo