IMG 1331ŽIVOTOPIS

OSOBNÉ ÚDAJE

Meno a priezvisko:
PaedDr. Juraj Hlavatý

Adresa trvalého bydliska:  
Zborov nad Bystricou 300
023 03 Zborov nad Bystricou

Telefón: 0917 942 367
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS
1997    SOU obchodu a služieb Čadca – čašník, servírka
1999    Združená stredná škola obchodu a služieb Čadca – spoločné stravovanie
2001    UMB Banská Bystrica - doplnkové pedagogické štúdium
2003    UMB Banská Bystrica - bakalárske štúdium MOV
2006    Univerzita Konštantína Filozofa – Mgr. – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
2009    Univerzita Konštantína Filozofa – PaedDr. - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
2007    MPC Bratislava – I. kvalifikačná skúška
2008    MPC Bratislava – II. kvalifikačná skúška
2010    Univerzita Komenského Bratislava – RŠ – dejepis

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
1998 – 2008   SOU služieb – neskôr Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, v pozíciách:majster odbornej výchovy, neskôr vedúci OPPV a hlavný majster odbornej výchovy
2006 – 2008    zástupca starostu obce Zborov nad Bystricou
2008 – 2011    riaditeľ Základnej školy s materskou školou Zborov nad Bystricou
od. r. 2011       starosta obce Zborov nad Bystricou

 

ĎALŠIE SKÚSENOSTI
2002 – 2008    poslanec obecného zastupiteľstva Zborov nad Bystricou
2002 – 2006    predseda komisie výstavby a životného prostredia pri OZ
2010 – 2013    člen komisie školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja
od. r. 2011      člen Výboru pre otázky zamestnanosti pri ÚPSVaR Čadca
od. r. 2013      predseda dozornej rady OOCR Malá Fatra
od r. 2019       predseda Mikroregiónu Bystrická dolina

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Anglický jazyk mierne pokročilý
Nemecký jazyk začiatočník

 

Životné krédo, motto, odkaz: ,,Nerob druhému človeku to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“

 

pdfOznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019

pdfOznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020

pdfOznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021