Pridelenie jednotlivých obvodov obce pre poslancov obecného zastupiteľstva:


thumb DSC 0246Obvod č. 1: Kocifajov-časť Zuščákov - Milada Kováčová

 

thumb DSC 0239

 

 

 

Obvod č. 2: Zuščákov - Kováčov - Komanov - Smolkov - Milan Targoš

 

 

 

thumb DSC 0243Obvod č. 3: Droščákov - Šlapkov - Anton Macanga

 

thumb DSC 0222

 

 

 

Obvod č. 4: Mičov – Gorilov - Juraj Hlavatý

 

 

 

thumb DSC 0214

 

 

 

Obvod č. 5: Válkov - časť Jánoškov - časť Fojtov - Dušan Brandis

 

 

 

DSC 0253

 

 

Obvod č. 6: Jánoškov do potoka - Fojtov - Radovka - František Madaj

 

 

 


DSC 0227

 

 

Obvod č. 7: Podolákov - Hažov - Gerov - Anna Targošová

 

 

 

 

thumb DSC 0235

 

 

Obvod č. 8: Od Jedináka okolo cesty - Ščibalov - Poláčkov - Vlasta Podoláková

 

 

 

 

thumb DSC 0224

 

 

Obvod č. 9: Orieškov - Backov - Pitkov - Mydlov - Pavol Droščák