Komisia kultúry, školstva a športu
Predseda: Milada Kováčová
Členovia komisie: Vlasta Podoláková, Anna Targošová, Pavol Droščák, Anna Pupíková
Tajomník: Mgr. Milada Galgánková

 

Komisia sociálnych vecí a podnikateľskej činnosti
Predseda: Milan Targoš
Členovia komisie: Janka Matušíková, František Madaj, Anna Homolová
Tajomník: Mgr. Marta Droščáková

 

Komisia pre výstavbu kanalizácie
Predseda: Dušan Brandis
Členovia komisie: Anton Macanga, Mgr. Marcel Kormanec, František Madaj
Tajomník: Bc. Anna Benková

 

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda: Anna Targošová
Členovia komisie: Juraj Hlavatý, Milan Targoš

 

Komisia na prejednanie priestupkov
Predseda: Vlasta Podoláková
Členovia komisie: Mgr. Marcel Kormanec, JUDr. Viera Válková