Starosta obce: PaedDr. Juraj Hlavatý

Zástupca starostu obce: Vlasta Podoláková

Prednosta: Mgr. Marcel Kormanec

Poslanci:

Vlasta Podoláková
Milada Kováčová
František Madaj
Pavol Droščák
Milan Targoš
Dušan Brandis
Juraj Hlavatý
Anna Targošová
Anton Macanga

Hlavný kontrolór: Ing. Marián Podmanický

 

tab poslanci 2019 galgankova