Profil verejného obstarávateľa obce Zborov nad Bystricou nájdete na

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4874