Folder with documents 7413adObec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje

Výzvu na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru

(zákazka s nízkou hodnotou)

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na predmet zákazky

,,WiFi pre Teba - Obec Zborov nad Bystricou ".

 

 pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky172.07 KB

pngPríloha č.1 - mapa1.13 MB

pdfPríloha č. 2 Výkaz vymer197.39 KB