Folder with documents 7413adObec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje

Výzvu na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou)

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na predmet zákazky

,,Oddychová zóna Alexandra Trizuljaka a Vincenta Hložníka".

pdfVýzva - Oddychové zóny423.96 KB