Sekretariát

Sekretariát: JUDr. Viera Valková
- výkazy a štatistika
- vedenie dochádzky zamestnancov obecného úradu
- príprava rokovaní obecného zastupiteľstva
- plní všetky úlohy a nariadenia starostu obce
- evidencia dochádzky zamestnancov
- obecný TV kanál
- internetová schránka, FB – aktualizácia, doplnenia
- obecná informačná a úradná tabuľa
- aktivačné práce nezamestnaných, absolventi, VPP, AČ, SS 50j, 52, 52a, 54........
- sprístupnenie informácií
- sťažnosti
- verejné obstarávanie, prieskumy trhu, zákon o verejnom obstarávaní
- príjem a evidencia podnetov a sťažností

Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

 

Telefón: 041 230 40 81 klapka 11