komunalne volbyObec Zborov nad Bystricou uverejňuje podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce a zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

 

pdfZoznam registrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

pdfZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva