i5215865 oHlRq 1535923859V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod., podľa harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb starosta obce Zborov nad Bystricou menuje tieto zapisovateľky:

 

 

pdfZapisovateľ pre volebný okrsok č. 1 - Dolný koniec

pdfZapisovateľ pre volebný okrsok č. 2 - Horný koniec