zapisovatelka pixabay rodicka 600x450V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 10. novembra 2018 v čase od 07:00 do 22:00 hodiny, podľa § 169 ods. 6 volebného zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce Zborov nad Bystricou menuje za

 

 

 

zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Mgr. Miladu Galgánkovú
tel. č. 041 230 40 81, kl. 15, mob. č. 0910 307 738

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. zapisovateľ miestnej volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie a plní funkciu jej odborného poradcu, prijíma kandidátne listiny v listinnej forme, ktoré je potrebné podať najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr do 11.9.2018).

 

V Zborove nad Bystricou dňa 08. augusta 2018

 

                                                                                           Juraj Hlavatý, v.r.
                                                                                              starosta obce