20886 podpis zmluva pero clanokWV súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 10. novembra 2018 v čase od 07:00 hodiny do 22:00 hodiny, Obec Zborov nad Bystricou v súlade s §171 ods. 9 a §176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov oznamuje, že počet obyvateľov Obce Zborov nad Bystricou ku dňu vyhlásenia volieb je 2254.

 

Nakoľko súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru zo zverejneného počtu obyvateľov Obce Zborov nad Bystricou vyplýva, že minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľbu poslancov do obecného zastupiteľstva a voľbu starostu obce je 200 podpisov voličov na petícii.

 

V Zborove nad Bystricou, 06.08.2018

 

                                                                           PaedDr. Juraj Hlavatý, v.r.
                                                                                   starosta obce