Klub dôchodcov

DSC00950Dňa 23.mája 2017 sme sa zúčastnili Okresných športových hier JDS v Čadci. Toto už tradičné športové podujatie prebiehalo za účasti  stovky športovcov zo základných organizácií.

 

 

18671584 1825317421119792 4581008078054924116 o„Znie pieseň naša“ – 9. Ročník speváckych súborov v rámci Jednoty dôchodcov Slovenska okresov Čadca a Kys. Nové Mesto sa uskutočnil 26.mája 2017 v Rakovej  za účasti 18 súborov a celkom 220 účinkujúcich. Našu organizáciu úspešne reprezentovali členovia folklórnej skupiny Zborovanka, za čo im patrí naše srdečné poďakovanie.

DSC00918Členovia všetkých našich ZO-SZTP, JDS a SZPCCH  10. mája 2017 oslávili  sviatok určený mamám, babičkám – Deň matiek a  aj Deň otcov. Zároveň sme si pripomenuli 15. výročie založenia našej ZO JDS. Vďaka patrí všetkým, ktorí stali pri jej zrode, hlavne zosnulej Hanke  Válkovej. Pozvanie prijali a prišli medzi nás aj predsedovia OO p. Ďurišová, p. Křivánek a náš p. starosta, ktorí nás potešili milými slovami.

20170404 122129V utorok 4. apríla 2017 sa za hojnej účasti členov Klubu dôchodcov a Klubu zväzu telesne postihnutých civilizačnými chorobami uskutočnilo čistenie priestorov novovybudovaného zariadenia pre seniorov.

DSC00904Výbor Klubu dôchodcov v Zborove nad Bystricou pozval svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa konala 15.2.2017 v sále Obecného úradu. Okrem veľkého počtu seniorov pozvanie prijali aj milí hostia – predsedníčka OO JDS a SZPCCH Mgr.Gitka Ďurišová a predseda OO SZŤP p. Jozef Křivánek. Programom schôdze bolo bilancovanie uplynulého roku a plán činnosti na rok 2017.