Klub dôchodcov

DSC 0233Klub dôchodcov dňa 20. júla 2016 zorganizoval túru do Mičovej jamy spojenú s upravením okolia kaplnky. Aj keď celý týždeň pršalo, tento deň sa im vydaril. Stretli sa ráno o 8:00 pred kostolom a spoločne išli do Mičovej jamy. S chuťou sa pustili do práce a mali jej veru dosť. Avšak s dobrou náladou a s úsmevom na perách to zvládli.

 

P9282006Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, oddelenie výchovy k zdraviu zabezpečil pre náš Klub dôchodcov zaujímavú prednášku o osteoporóze, ktorú viedla Bc.Katarína Cveková. Prednáška bola zameraná na prevenciu, príznaky, príčiny, liečbu a osvetu tejto choroby.

imagesDňa 8.7.2015 vo veku 60 rokov

nás náhle a nečakane opustila

predsedníčka OC Slovenského zväzu telesne postihnutých

pani Anna Válková.

Vznikol a oficiálne bol otvorený v decembri 1993 na podnet členov vtedajšieho výboru – Zmiešanej organizácie zdravotne postihnutých v úzkej spolupráci s pánom starostom Ing. Jozefom Čičkom a obecným zastupiteľstvom. Predsedníčkou sa stala pani Anna Válková. Členovia dostali priestory, začali sa pravidelne schádzať. Postupne vznikali rôzne záujmové  krúžky, v ktorých sa učili rôznym technikám ako bolo aranžovanie, štrikovanie, vyšívanie atď. Hrajú sa rôzne spoločenské hry ako karty, človeče nehnevaj sa, šachy atď. Členovia v plnej miere využívajú akcie, ktoré každý rok plánuje predsedníčka. Sú to : rehabilitačno-poznávacie zájazdy niekoľkokrát do roka v rámci pohybovej aktivity, celodenné výlety do prírody spojené s opekaním a varením guľášu, podľa možnosti brigádnická činnosť pri úprave terénnu, členské schôdze na ktorých je poskytované sociálne poradenstvo, oslava jubilantov, MDŽ, MDM s kultúrnym programom a malou pozornosťou, mikulášska nádielka, posedenie pri vianočnom stromčeku atď. Okrem toho navštevujú chorých členov. Taktiež využívajú akcie, ktoré organizuje okres a úzko spolupracujú s obecným úradom. V roku 1994 sa zmiešaná organizácia rozdelila na základnú organizáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých a zväz postihnutých civilizačnými chorobami. Členovia základne zostarli, preto 07.03.2002 bola založená Jednota dôchodcov na Slovensku. Tak v súčasnej dobe Klub dôchodcov zastrešuje tri organizácie.