Vznikol a oficiálne bol otvorený v decembri 1993 na podnet členov vtedajšieho výboru – Zmiešanej organizácie zdravotne postihnutých v úzkej spolupráci s pánom starostom Ing. Jozefom Čičkom a obecným zastupiteľstvom. Predsedníčkou sa stala pani Anna Válková. Členovia dostali priestory, začali sa pravidelne schádzať. Postupne vznikali rôzne záujmové  krúžky, v ktorých sa učili rôznym technikám ako bolo aranžovanie, štrikovanie, vyšívanie atď. Hrajú sa rôzne spoločenské hry ako karty, človeče nehnevaj sa, šachy atď. Členovia v plnej miere využívajú akcie, ktoré každý rok plánuje predsedníčka. Sú to : rehabilitačno-poznávacie zájazdy niekoľkokrát do roka v rámci pohybovej aktivity, celodenné výlety do prírody spojené s opekaním a varením guľášu, podľa možnosti brigádnická činnosť pri úprave terénnu, členské schôdze na ktorých je poskytované sociálne poradenstvo, oslava jubilantov, MDŽ, MDM s kultúrnym programom a malou pozornosťou, mikulášska nádielka, posedenie pri vianočnom stromčeku atď. Okrem toho navštevujú chorých členov. Taktiež využívajú akcie, ktoré organizuje okres a úzko spolupracujú s obecným úradom. V roku 1994 sa zmiešaná organizácia rozdelila na základnú organizáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých a zväz postihnutých civilizačnými chorobami. Členovia základne zostarli, preto 07.03.2002 bola založená Jednota dôchodcov na Slovensku. Tak v súčasnej dobe Klub dôchodcov zastrešuje tri organizácie.

 

 

8.7.2015 - Brigáda v Mičovej jame - čistenie a úprava kaplnky a okolia - členovia sa zúčastnili brigády ako každý rok
22.8.2015 – účasť štyroch členiek na cezhraničnom stretnutí v Turzovke, poriadeného krajským výborom Jednoty dôchodcov Slovenska
26.8.2015 - Výročná členská schôdza, ktorá sa konala v období po smutnej udalosti, kedy nás navždy opustila doterajšia predsedníčka našich organizácií Anna Válková. Hlavným bodom bola voľba nového výboru a predsedov organizácií.

30.9. – 4.10.2015 – účasť 17 našich členov na kúpeľno-rehabilitačnom pobyte v Nimnici
14.10.2015rehabilitačno-poznávací zájazd – termálne kúpalisko Oravice a Jablonka

 

Súčasný výbor

Predseda ZO Jednota dôchodcov Slovenska – Anna Homolová
Predseda ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých a zväzu postihnutých civilizačnými chorobami – Anna Droščáková
Hospodár – Mária Šlapková
Členovia – Zdenka Hanušová, Jozef Nevedel, Anna Targošová st., Anna Targošová ml.