179Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme pripravili turistický výlet ku hladnej vode spojený s celodenným pobytom v prírode, opekačkou a varením kapustnice.