DSC00918Členovia všetkých našich ZO-SZTP, JDS a SZPCCH  10. mája 2017 oslávili  sviatok určený mamám, babičkám – Deň matiek a  aj Deň otcov. Zároveň sme si pripomenuli 15. výročie založenia našej ZO JDS. Vďaka patrí všetkým, ktorí stali pri jej zrode, hlavne zosnulej Hanke  Válkovej. Pozvanie prijali a prišli medzi nás aj predsedovia OO p. Ďurišová, p. Křivánek a náš p. starosta, ktorí nás potešili milými slovami.

Všetkých členom sme poďakovali a uctili sme si ich kvetom a pekným kultúrnym programom. Bolo počuť milé slová v básni, krásne piesne v podaní detského súboru „Nezabudka“ a folklórneho súboru „Zborovanka“. Za aktívnu činnosť v prospech našich členov boli ocenení viacerí funkcionári a starosta obce.

Členom, ktorí sa v I.polroku 2017 dožili krásneho životného jubilea sme do ďalších rokov popriali hodne zdravia, šťastia, spokojnosti a obdarili sme ich malým darčekom.