20170404 122129V utorok 4. apríla 2017 sa za hojnej účasti členov Klubu dôchodcov a Klubu zväzu telesne postihnutých civilizačnými chorobami uskutočnilo čistenie priestorov novovybudovaného zariadenia pre seniorov.

Členovia sa s veľkou ochotou pustili do čistenia okien, sociálnych zariadení a spoločných priestorov.