imagesDňa 8.7.2015 vo veku 60 rokov

nás náhle a nečakane opustila

predsedníčka OC Slovenského zväzu telesne postihnutých

pani Anna Válková.

 

 

 

Mať dobrého priateľa, kamaráta a kolegu je ako mať tri v jednom. My sme to šťastie mali – Anička – Teba. Dlhé roky sme sa stretávali, aby sme tým, čo to potrebovali pomáhali. Aj posledný deň Tvojho života v práci bol pracovný, šťastný a takú si Ťa budeme pamätať i my v Slovenskom zväze telesne postihnutých. Hoci si odišla, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach ostávaš navždy s nami.


Patrí jej úcta a vyjadrenie vďaky za dlhoročnú prácu.

Venujme jej tichú spomienku.