Aktuálne dianie

Kysuck_prame        Známa ľudová skupina Oščadninských heligonkárov
           Kysucký prameň z Oščadnice

                         ponúka na predaj


                siedmy a ôsmy CD nosič s názvom
"Kysucký prameň z Oščadnice a Martin Čerňanský".


         Dňa 15.7.2011 sa konalo vyhodnotenie súťaže
  "O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna 
           a upravenú predzáhradku".

Naša komisia rozhodla nasledovne:
1. miesto: Litvová Irena

2. miesto: Harantová Mária

3. miesto: Frnková Anna

4. miesto: Louvarová Renáta
bankomat3   Dňa 01. 07. 2011 bol spustený
bankomat v budove Obecného úradu
        Zborov nad Bystricou.


                        PaedDr. Juraj Hlavatý
                             starosta obce
Stretnutie s MONS. Balážim a rehoľ. sestrami
           zo Zborova nad Bystricou


V utorok 28. 06. 2011 v Bratislave Prievoz starosta obce
navštívil niekdajšieho duch. správcu našej farnosti
  MONS. Balážiho a rehoľné sestry z našej obce:
                       s. Stasinkovú
                       s. Zuzčákovú
                       s. Šustekovú.