Aktuálne dianie

                    ZOZNAM KANDIDÁTOV NA VOĽBY PREDSEDU ŽSK

1.    Juraj Blanár, Ing., 47 r., SMER – sociálna demokracia, SNS, Strana zelených
2.    Miroslav Mikolášik, MUDr., 61 r., KDH, MOST – HÍD, Sloboda a Solidarita, SDKÚ – Demokratická strana
3.    Ivan Pavlisko, Mgr., 67 r., ĽS – Naše Slovensko
4.    Juraj Pavlovič, Ing., 64 r., Komunistická strana Slovenska
5.    Igor Ryban, 48 r., nezávislý kandidát
Po preukázaní totožnosti dostane volič od členov okrskovej volebnej
komisie prázdnu obálku označenú odtlačkom úradnej pečiatky obce
( mesta alebo mestskej časti ) a dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok
na voľby predsedu samosprávneho kraja a hlasovací lístok na voľby
do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Potom vstúpi volič do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

                   OKTÓBER - mesiac úcty k starším

 
Motto: " Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
              Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
              podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
              keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
              keď aj on bol mladý.
              Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. ”

Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou,
ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.
Nebolo tomu inak ani tento rok.
Dňa 20. októbra 2013 / v nedeľu / sa v sále OÚ uskutočnilo
tradičné spoločenské posedenie pri príležitosti „Úcty k starším“.
Prítomných privítal starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý
spolu s riaditeľom odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Čadca Mgr. Jozefom Cechom.    
          
Pre všetkých bol pripravený bohatý kultúrny program a do tanca
hrala skupina I. Orságha.
Dúfame, že nedeľnajšie popoludnie splnilo všetkých očakávania
a tešíme sa opäť o rok.

VÝMENA PREUKAZOV OBČANOV S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
    A PREUKAZOV OBČANOV S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM                     
                             S POTREBOU SPRIEVODCU


                                          Odpovedá:
cech

Mgr. Jozef Cech,
riaditeľ odboru sociálnych
vecí a rodiny Úradu práce,
sociálnych vecí
a rodiny Čadca.