Aktuálne dianie

astn_a_vesel_Vianoce       Príjemné prežitie vianočných
 sviatkov
a úspešný Nový rok 2013

Prajeme vám krásne a veselé Vianoce.
Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja
a oddychu.

kalinak_upraveny    

JUDr. Róbert Kaliňák
V stredu 05.12.2012 o 09.00 hod.
sa uskutočnila v sále OÚ v Zborove
nad Bystricou diskusia ministra
vnútra SR Róberta Kaliňáka
s DHZ z celých Kysúc.      VIANOČNÉ TRHY 2012 A ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA
 
                          Dňa 6. decembra 2012/ vo štvrtok /
 
         sa uskutočnili vianočné trhy 2012 a slávnostné rozsvietenie
            vianočného stromčeka
pri kostole v Zborove nad Bystricou.

                 K V A P K A    P O M O C I


V nedeľu 25.11.2012 zorganizovali kultúrna komisia
a OÚ v Zborove nad Bystricou benefičné vystúpenie
pod názvom ,, Kvapka pomoci ”, kde vystúpili:
FSk Zborovanka, FS Drevár, DDS Driačik zo Zborova
nad Bystricou, Magic Flash, Dizraeli, Zuzka Gacíková,
Ján Mitka a Naďka Podmanická, Michaela Martykanová
a Lukáš Beleš, heligonkári: Lucka Baričiaková, Kristínka
Zbončáková,  Majko Nečeda, Stanka Jedináková.