Aktuálne dianie

thumb anu9.ilustracna snimka Prosíme našich seniorov nad 65 rokov, aby pre riziko ochorenia koronavírusu vychádzali zo svojho domu LEN V NEVYHNUTÝCH PRÍPADOCH. Títo občania sa môžu, za účelom objednania si donášky potravín alebo liekov priamo domov, obrátiť na prednostu obecného úradu - pána Marcela Kormanca na tel. čísle 0911 907 251.

Chráňte si svoje zdravie!

thumb 3772236 1200xSAD Žilina upozorňuje cestujúcich, že od pondelka 23. marca 2020 jazdia autobusy opäť v „prázdninovom“ režime. ŽSK však obmedzil spoje, ktoré primárne nezabezpečujú dochádzanie za prácou či inými povinnosťami a vykazovali veľmi nízku až žiadnu vyťaženosť.

 

thumb doctor holding stethoscope 23 2147822716Vážení pacienti,
na základe mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a v rámci ochrany Vášho zdravia boli prijaté nasledovné opatrenia:

poziareOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v  Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov