Aktuálne dianie

101272578 280490346690160 762616398827487232 nAj v našej obci sa od 1. júna 2020 opäť otvorila materská škola a prvý až piaty ročník základnej školy za prísnych hygienických opatrení.

3985350 1200xZákladná umelecká škola Krásno nad Kysucou obnovuje od 1.6.2020 vyučovanie zatiaľ iba v individuálnej forme, t.j. v hudobnom odbore. Skupinové vyučovanie zatiaľ nie je možné realizovať. Ide o preventívne opatrenie proti šíreniu sa ochorenia COVID19.

skola 2020OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Zborov nad Bystricou 604 ROZHODLA od 1. júna 2020 obnoviť prevádzku materskej školy, základnej školy pre žiakov 1. až 5. ročníka ZŠ a prevádzku školského klubu detí pre deti 1.-4.ročníka ZŠ.

unnamed 2020A: Organizácia vzdelávacieho procesu v ZŠ, ŠJ a ŠKD
Na základe rozhodnutia ministra školstva a rozhodnutia zriaďovateľa sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov prvého až piateho ročníka od 1.6.2020. Súčasne sa obnovuje prevádzka Školského klubu a Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou. Účasť deti na vyučovaní je dobrovoľná na základe zrealizovaného prieskumu.