P7300094Vážení obyvatelia bývajúci v časti u Kocifajov,

touto cestou Vám oznamujeme, že od 21.07.2015 začali práce na stavbe „Protipovodňové opatrenia v obci Zborov nad Bystricou“ časť Kocifajov potok.

 

Obec Zborov nad Bystricou v rámci dodržiavania bezpečnosti práce

vydáva zákaz vstupu osôb do tesnej blízkosti staveniska.


Toto nariadenie platí až do odvolania. Verím, že jeho dodržiavaním spoločne prispejeme k bezpečnému a bezproblémovému priebehu stavby.

                                                               

                                                                                        PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                                                starosta obce