P7290088Vážení obyvatelia bývajúci v časti u Kocifajov,

touto cestou Vám oznamujeme, že od štvrtka 30.07.2015 bude úplná uzávierka cesty z dôvodu prebiehajúcich prác na stavbe „Protipovodňové opatrenia v obci Zborov nad Bystricou“.

 

 

V rámci bezproblémovej realizácie stavby Vás žiadame o dodržiavanie nasledovných nariadení:
1.    Vydávame zákaz parkovania áut na miestnej komunikácii, resp. v jej blízkosti.
2.    Prejazd cez miestnu komunikáciu je povolený len pre obyvateľov bývajúcich v časti u Kocifajov.
3.    Pre ostatných obyvateľov je vydaný zákaz vjazdu na miestnu komunikáciu v časti u Kocifajov, spodná miestna komunikácia (pozdĺž Kocifajovho potoka).

Tieto nariadenia platia do odvolania.

Verím, že vzájomnou spoluprácou a toleranciu spoločne prispejeme k bezproblémovému priebehu stavby, a tým zlepšíme kvalitu života v tejto lokalite obce.

    

                                                                        PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                                 starosta obce