P4140048Vážení obyvatelia bývajúci v časti u Kocifajov,

touto cestou Vám oznamujeme, že od utorka 21.07.2015 sa začne so stavbou ,,Protipovodňové opatrenia v obci Zborov nad Bystricou.“ Realizácia tejto stavby sa dotkne Vášho každodenného života a obmedzí Vám Váš bežný deň. V záujme bezproblémovej realizácie stavby Vás žiadame o dodržanie nasledovných zákazov.

 

 

Od 21.7.2015 do ukončenia stavby vydáva obec
1. zákaz parkovania aut na miestnej komunikácii, resp. v jej blízkosti,
2. zákaz umiestňovania akéhokoľvek materiálu (drevo, štrk a pod.) v blízkosti potoka a miestnej komunikácie.
 
V prípade úplnej uzávierky cesty budete informovaní 3 dni vopred, a to káblovou televíziou, rozhlasom a sms správami.
 
Vážení občania,
dúfam, že vzájomnou spoluprácou a toleranciou spoločne prispejeme k bezproblémovému priebehu stavby, a tým zlepšíme kvalitu života v tejto lokalite obce.
 
                                                         

                                                                           PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                                 starosta obce