kysucky_kalendar            
          NA PREDAJ!Kysucký kalendár na rok 2014

  si môžete zakúpiť na Obecnom
 
  úrade v Zborove nad Bystricou
 
            / sekretariát /
 
         v sume 3 eura / ks.