odvoláva

                 dňom 10.09.2013 od 08.00 hod.

    ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU


na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Čadca a KNM.