V súčasnej dobe prebiehajú v našej obci nasledovné práce:

- oprava cesty u Poláčkov

P8070002P8070003P8070005- betónovanie oporného múra pri bytovke č. 735

P8070010P8070014P8070016- kosenie na cintoríne

P8070026P8070028P8070029- práce pri bytovke č. 208

P8070001P8070002P8070003- práce na moste pri kostole

P8070009P8070012Schrnka01