Zmena úradných hodín na OcÚ

  Od 15. apríla 2013 nastane zmena úradných hodín
      na Obecnom úrade v Zborove nad Bystricou.

Pracovná doba sa mení:
vo štvrtok z 13.00 hod. na 14.00 hod.
a v piatok zo 16.00 hod. na 15.00 hod.

Za pochopenie ďakujeme!

radn_hodiny_nov_od_15.04.2013