velka_noc

Prijmite náš pozdrav krátky na tieto VEĽKONOČNÉ SVIATKY.
V dobrom zdraví ich prežite, pohody a radosti si užite.
Dobrú šibačku a kúpačku aj s výslužkou vo vačku Vám želajú:
starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý, poslanci OZ, prednosta OcÚ
Mgr. Marcel Kormanec a celý kolektív pracovníkov obecného úradu.