V súčasnosti prebehli / prebiehajú nasledovné práce:

 - rekonštrukcia schodiska do klubu dôchodcov

 - rekonštrukcia klubu dôchodcov