stastny20novy20rok  Prianie občanom do Nového roka 2013

         Tak ako dnes starý rok padá,
     nech do vášho srdca šťastie sadá,
        zabudnite na bolesť a starosti
      a prežite ďalší rok v láske a radosti.


 Nech sa starosť všetka zruší
 a nech vládne pokoj v duši.
 Čo bolelo nech sa zhojí,
 čo tešilo nech sa zdvojí.
 Aby boli v novom roku iba slzy
 šťastia v oku.

 Šťastný Nový rok vám všetkým prajú:
 starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý, poslanci OZ
 a kolektív pracovníkov OcÚ.