astn_a_vesel_Vianoce       Príjemné prežitie vianočných
 sviatkov
a úspešný Nový rok 2013

Prajeme vám krásne a veselé Vianoce.
Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja
a oddychu.


Nech je vaše srdce obklopené láskou
všetkých blízkych a žiari štastím jasne
ako Betlehémska hviezda.
Nech pod stromčekom nájdete veľa darčekov,
ktoré vás pri srdci zohrejú a zažijete chvíle,
na ktoré budete vždy s úsmevom spomínať.

zo srdca prajú: PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce Zborov nad Bystricou
                          poslanci OZ
                          a celý kolektív OcÚ