P3260342
Dňom 26.03.2012 / v pondelok / od 15.00 hod.
bola slávnostne zahájená výstava ručných výrobkov
a prác
v Zborove nad Bystricou.                                                                                
Starosta obce na nej oficiálne privítal 21 vystavovateľov.             
Táto výstava prebiehala celý týždeň až do piatka 30.03.2012.
Návštevníci si mohli zakúpiť výrobky rôzneho sortimentu.          
Keďže sa blížia veľkonočné sviatky, tak samozrejme nechýbali
ani veľkonočné vajíčka, venčeky, košíčky a podobne.                                                     
Taktiež bola vytvorená zbierka pre DSS a ŠZ SLNIEČKO Oščadnica,            
na ktorej sa vyzbieralo 165 €.                                         
Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým, ktorí prispeli,
a tým pomohli ľudom, ktorí to naozaj potrebujú.                                                                                            
Zároveň poďakovanie patrí aj organizátorom za prípravu
a priebeh výstavy a to:                                          
● Anne Válkovej                 
● Mgr. Marte Stasinkovej         
● Božene Starečkovej                
● Eve Válkovej a ďalším...

                                 ĎAKUJEME!