Informácie o priebehu a výsledku hlasovania
                vo volebnom okrsku
v  Zborove nad Bystricou 
  vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012


Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:


Počet voličov zápísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku....................1711
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní...............................................1145
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny..........................................1
Počet voličov, ktorí odovzali obálku podľa § 30............................................1144
Počet platných odovzdaných hlasov...........................................................1131


Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu

č. 1 Zelení  - 1
č. 2 Kresťanskodemokratické hnutie  - 80
č. 3 Strana demokratickej ľavice - 1
č. 4 Slovenská národná strana - 98
č. 5 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezaávislé osobnosti  - 43
č. 6 Sloboda a Solidarita - 12
č. 7 PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ - 2
č. 8 NÁŠ KRAJ - 0
č. 9 Strana zelených - 3
č. 10 Ľudová strana Naše Slovensko - 8
č. 11 SMER - sociálna demokracia - 831
č. 12 Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska - 7
č. 13 Národ a Spravodlivosť - naša strana - 7
č. 14 Komunistická strana Slovenska - 2
č. 15 Strana Rómskej únie na Slovensku - 0
č. 16 MOST HÍD - 2
č. 17 - občianský hlas - 5
č. 18 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko - 10
č. 19 STRANA + 1 HLAS - 0
č. 20 Robíme to pre deti - SF - 2
č. 21 Obyčajní ľudia - 0
č. 22 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana - 13
č. 23 Strana občanov Slovenska - 0
č. 24 Strana maďarskej koalície - Magyar Kolíció Pártja - 0
č. 25 STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ - 4
č. 26 Strana živnostníkov Slovenska - 0