Október

Mesiac úcty k starším nám dáva priestor,
aby sme starším ľuďom prejavili našu
náklonnosť.
Starnutie prichádza pomaly, nenápadne.
Tak ako sa končí leto a začína sa jeseň.
Nedá sa tomu vyhnúť.
Sem-tam niečo bolí, objaví sa vráska,
skôr, či neskôr obelejú vlasy.
 
Človek sa ocitne v jeseni života
a v spomienkach sa obzerá do minulosti.
Starší ľudia si zaslúžia úctu.
Vekom nadobudli skúsenosti,
ktoré
môžu odovzdávať mladším,
ak o to stoja.
Napokon, vďačíme im za život. 

Pripomeňme si minulé roky z týchto podujatí:


rok 2008
rok 2009
rok 2010