Zborovo, Zborovo....

Obec Zborov nad Bystricou a kultúrna komisia obce v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom
v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja usporiadali
v dňoch 16. - 18. septembra 2011 trojdňové hodové slávnosti v Zborove nad Bystricou.

Piatok bol venovaný fanúšikom rockovej hudby. Na pódiu v „staviskách“ vystúpili rockové kapely
COMIX, gRIP, KOMA, PYRAUSTA, T.O.R. band a VEĽKÝ DOM.

Folklórne slávnosti Zborovo, Zborovo... začali v sobotu o 14.00 hod. slávnostnou sv. omšou
v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Zborove nad Bystricou.
Po sv. omši sa pozornosť návštevníkov festivalu upriamila  na pódium v „staviskách“, kde v rámci
bohatého programu vystúpili folklórne skupiny, súbory a ľudové hudby z okolitých obcí
a miest regiónu Kysúc: FS Radôšťan z Radôstky, Bratia Kristekovci z Klubiny, ĽH Kysucký
prameň z Oščadnice, ŽFSk Polianka zo Starej Bystrice, Bratia Kubalovci z Radôstky,
FSk Kýčera z Ochodnice, ŽFSk z Krásna nad Kysucou i FSk Zborovanka.
Program obohatila aj Dychová hudba Ochodničanka z Ochodnice.

Návštevníkov pozdravil predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár,
starosta obce Zborov nad Bystricou Juraj Hlavatý, primátori a starostovia

okolitých miest a obcí, riaditeľka KKS v Čadci, hostia z Chorvátska a ďalší
predstavitelia kultúrneho a spoločenského života na Kysuciach.      


Vo folklórnom duchu sa nieslo i nedeľné odpoludnie, keď Zborovom zneli tóny heligónok.
V programe nazvanom Heligónka v srdci Zborova hrali a spievali heligónkari z Kysúc, Oravy, Detvy,
Terchovej i susedných Čiech.                                                                                                 
                               
V rámci tohto podujatia oslávila miestna Folklórna skupina Zborovanka 35. výročie svojho pôsobenia.
Prajeme jej členom mnoho chuti a síl do ďalšej práce, aby prostredníctvom svojich vystúpení rozdávali
radosť a pohodu ešte veľa rokov.

Dovidenia pri ďalších pekných kultúrnych podujatiach, priatelia.

                                                                                      Mgr. Mária Sadleková
                                                                                    odborný pracovník pre folklór
                                                                                Kysucké kultúrne stredisko v Čadci