image preview 83e420 md d9d694 md 7af4f5 md 389522 md 79c881 md

 Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu

,,Miestna komunikácia - MK 20, MK 21, MK 25, MK 26 - EKN  2887 v k.ú. Zborov nad Bystricou."

pdfInformácia o začatí vyvlastňovacieho konania KNE 2887