stapel av dokument 8197Návrh VZN č. 01/2022 Obce Zborov nad Bystricou o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Zborov nad Bystricou v mieste kde je verejná kanalizácia vybudovaná si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 

 pdfVZN č. 01/2022 - NÁVRH