thumb i 5504714Oznamujeme Vám, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

prevádzkovateľa - spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

dňa 24.01.2022 (t.j. pondelok) od 07.30 hod. do 16.30 hod.

 

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality

EIC kód odberného miesta: 24ZSS72144660003, 24ZSS7331985000V, 24ZSS7336247000H

Čísla domov: 250, 251, 252, 253, 254, 255, 439, 551, 651, 652.