stapel av dokument 8197DODATOK č. 02 k VZN č. 02/2019 Obce Zborov nad Bystricou o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a v školských zariadeniach zriadených Obcou Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 pdfDODATOK č. 2 k VZN 02/2019 jedáleň