stapel av dokument 8197Návrh - Dodatok č. 02 k VZN č. 02/2019 Obce Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 

 pdfNÁVRH - Dodatok č. 2 k VZN 02/2019 Obce Zborov nad Bystricou