stapel av dokument 8197Návrh - Dodatok č. 01 k VZN č. 01/2021 Obce Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 

 pdfNávrh - Dodatok č. 01 k VZN č. 01/2021 Obce Zborov nad Bystricou