OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STAR201810011411160star e02cce md 762ebb mdŠÍM

,, Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa slov, podľa vrások a bielych vlasov. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. "

 

 

Vážení a milí seniori,
prajeme Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života. Prežite ďalšie roky obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších a dni Vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých. Nech je Vaša jeseň plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie života.


Všetko dobré Vám želá starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý.
K želaniu sa pripájajú poslanci obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov OcÚ.